Preventieconsult Risicotest

  • NHG
  • LHV
  • NVAB
lekker lang leven

Welkom bij de Risicotest!

De Risicotest bestaat uit 7 vragen. Zodra u de vragen hebt beantwoord, krijgt u te zien wat uw risico is en een persoonlijk advies.

Als u een verhoogd risico hebt, krijgt u het advies om aanvullende metingen te doen. Hiermee kan uw risico beter worden bepaald. U kunt uw uitslag altijd met uw arts bespreken, bij verhoogd risico kan uw arts adviseren wat u moet doen. Neemt u in elk geval de uitslag van de Risicotest mee naar de afspraak met uw arts.

Mannen vanaf 60 jaar en vrouwen vanaf 65 jaar hebben op basis van hun leeftijd een verhoogd risico en hoeven de test niet te doen. Lees meer.

  • lekker lang leven
  • NHG
  • LHV
  • NVAB